ویژه های مهامکس

آنالیز زاویه تماس به خدمات آنالیز مهامکس اضافه شد

تاریح انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

آنالیز زاویه تماس از تاریخ ۲۳ دی ماه به مجموعه خدمات آنالیز مهامکس در زیرمجموعه آنالیزهای فیزیکی اضافه شد. محققین گرامی می توانند برای دریافت این آنالیز از طرح های تخفیف شبکه آزمایشگاهی نیز استفاده کنند.

از آزمون زاویه تماس می‌توان میزان آبگریزی، آب دوستی و یا تمایل به  جذب سایر مایعات به غیر از آب را روی سطح اندازه‌گیری کرد. در ساخت و کنترل کیفیت سطوح آبگریز و یا آبدوست مهم‌ترین آزمون، آزمون زاویه تماس است.