ویژه های مهامکس

اضافه شدن آنالیز NMR به مجموعه آنالیزهای طیف سنجی مهامکس

تاریح انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

آنالیز رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) از تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۹ به مجموعه خدمات آنالیز مهامکس در زیر مجموعه آنالیزهای طیف سنجی اضافه شد.
این آنالیز بر پایه رفتار مغناطیسی هسته اتم ها کار میکند و روشی کارآمد برای بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی مولکولهای آلی در ترکیب هاست. آنالیز NMR در صنایع داروسازی، پلیمری و شیمیایی کاربرد بسیار گسترده ای دارد.
متقاضیان و محققین گرامی می توانند برای استفاده از این آنالیز از خدمات تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز استفاده نمایند.