ویژه های مهامکس

تخفیف های شبکه آزمایشگاهی ویژه پاییز

تاریح انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

طرح های تخفیف ویژه پاییز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد.

این طرح از تاریخ ۱ مهرماه برای اعضای هیئت علی، سرآمدان، اعضای بنیاد نخبگان، دانشجویان دکتری و ارشد، داشنجویان کارشناسی و سایر گروه ها به شرح زیر در دسترس می باشد :

  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه اعضای هیئت علمی
  • تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۳۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۵ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی
  • تخفیف ۱۰۰ درصدی تا سقف ۵ میلیون ریال ویژه اعضای جدید هیئت علمی
  • تخفیف ۹۰ درصدی تا سقف ۵۰ میلیون ریال ویژه سرآمدان علمی
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه شرکت های دانش بنیان
  • تخفیف ۹۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه اعضای بنیاد ملی نخبگان
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه شرکت های خلاق