ویژه های مهامکس

تخفیف های طلایی شبکه آزمایشگاهی تا ۴۰% توسط پلتفرم مهامکس

تاریح انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

تخفیف های طلایی شبکه آزمایشگاهی تا ۴۰% توسط پلتفرم مهامکس

در راستای توسعه خدمات آزمایشگاهی و بهبود کیفیت آن، در صورتی که محققین و صنعتگران گرامی مشمول طرح های تخفیف قبلی (۲۵%) قبل از اتمام زمان طرح (تا بهمن ماه) از تمامی اعتبار خدمات آنالیز خود (۲ میلیون تومان) استفاده کنند، به طور اتوماتیک طرح تخفیف دیگری با جزییات ۴۰% تا سقف ۲ میلیون تومان برای آنها فعال خواهد شد.

محققین محترم برای آگاهی از میزان گرنت مصرفی اولیه خود و همچنین فعال سازی گرنت ۴۰% می توانند به حساب کاربری خود مراجعه کنند و با دفتر مهامکس تماس بگیرند.

ردیف تجهیز درصد تخفیف
۱ FESEM ۳۵%
۲ TEM ۳۰%
۳ XRD ۳۰%