ویژه های مهامکس

خدمات خشک کردن انجمادی (Freeze dryer) از تاریخ ۲۰ آذر در بخش خدمات زیستی مهامکس

تاریح انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

از چهارشنبه ۲۰ آذر خدمات خشک کردن انجمادی در بخش خدمات زیستی مهامکس آماده استفاده می باشد. متقاضیان محترم می توانند این خدمات را از طریق سایت مهامکس و با استفاده از طرح های تخفیف شبکه آزمایشگاهی دریافت کنند.
خشک کردن انجمادی به روشی گفته می شود که آب یا حلال ماده پس از انجماد، از نمونه خارج می شود. بدین صورت که از طریق کاهش فشار پس از انجماد ماده، حلال درون نمونه مستقیما تصعید شود.