ویژه های مهامکس

دوره تخصصی کاربرد کروماتوگرافی HPLC

باعرض پوزش زمان ثبت‌نام در دوره به پایان رسیده است.

کارگاه مجازی اصول وکاربرد کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC) در آنالیز کیفی و کمی ترکیبات مختلف در ماتریس های پیچیده

اطلاعات دوره
تاریخ و زمان برگزاری : ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ روز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
هزینه دوره : ۶۰۰ هزار تومان (همراه با ارائه مدرک معتبر)
اطلاعات مدرس
دکتر حمید آسیابی
آنچه که در کارگاه مجازی HPLC آموزش می دهیم
روز اول (تئوری)
  • آموزش اصول تئوری کار با دستگاه HPLC
  • آموزش اجزا مختلف دستگاه HPLC
  • آموزش اصول جداسازی در دستگاه HPLC
  • آموزش اصول انتخاب ستون و فاز متحرک
  • آموزش اصول نگهداری دستگاه
روز دوم (عملی)
  • نمایش کار عملی با دستگاه HPLC
  • تزریق نمونه به دستگاه و نمایش شرایط جداسازی
  • ارائه روش های تعیین غلظت آنالیت ها در نمونه های مجهول(با بکارگیری متدهای Standard addition, external standard, internal standard)
  • نمایش شیوه مصاحبه سطح زیر پیک و آنالیز کمی
  • نمایش شرایط نگهداری از دستگاه