ویژه های مهامکس

شرایط دریافت گواهی پایان دوره

  • گواهی پایان دوره تنها به افرادی اختصاص دارد که در دوره ثبت‌نام و شرکت نموده‌اند لذا چنانچه در دوره ثبت‌نام نکرده‌اید و یا در آن حضور نداشته‌اید از ثبت‌نام خودداری نمایید.
  • اطلاعات صدور گواهی باید مطابق اطلاعات ثبت نام باشد.

روش دریافت گواهی

  • ارسال گواهی از طریق ایمیل صورت می‌گیرد.
  • هزینه صدور گواهی پایان دوره ۳۰ هزار تومان می‌باشد.