ویژه های مهامکس

طرح های تخفیف ویژه بهار ۹۹ شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تاریح انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

 

از تاریخ ۱ فروردین ماه طرح های تخفیف ویژه بهار شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد. این طرح تخفیف ویژه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا و پسا دکترا، اعضای هیات علمی، شرکت های دانش بنیان و باشگاه مشتریان می باشد. جزییات این طرح به شرح زیر می باشد :

تخفیف ۲۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی
تخفیف ۳۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور
تخفیف ۲۰درصدی تا سقف ۱۰میلیون ریال ویژه همه اعضای باشگاه مشتریان
تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه شرکت های دانش بنیان
تخفیف ۹۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه اعضای بنیاد ملی نخبگان