ویژه های مهامکس

طرح های تخفیف ویژه تابستان ۹۹ شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تاریح انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

از تاریخ ۱ تیر ماه طرح های تخفیف ویژه تابستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد. این طرح تخفیف ویژه سرآمدان علمی،دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا، اعضای هیات علمی، شرکت های دانش بنیان و باشگاه مشتریان می باشد. جزییات این طرح به شرح زیر می باشد :

  • تخفیف ۹۰ درصدی تا سقف ۵۰ میلیون ریال ویژه سرآمدان علمی
  • تخفیف ۹۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه اعضای بنیاد ملی نخبگان
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه شرکت های دانش بنیان
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۵ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی
  • تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۵۰ میلیون ریال ویژه اعضای هیئت علمی
  • تخفیف ۳۰ درصدی تا سقف ۳۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • تخفیف ۲۰ درصدی تا سقف ۱۰ میلیون ریال ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان مهامکس