ویژه های مهامکس

طرح های تخفیف ویژه زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تاریح انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

طرح های تخفیف ویژه زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد.

این طرح ها از تاریخ ۱ دی ماه برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری و ارشد، دانشجویان کارشناسی و سایر گروه ها به شرح زیر در دسترس می باشد :

  • تخفیف ۷۵ درصدی تا سقف ۶۰ میلیون ریال ویژه اعضای هیئت علمی جوان
  • تخفیف ۳۰ درصدی تا سقف ۵ میلیون ریال ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه اعضای هیئت علمی
  • تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۵ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه شرکت های دانش بنیان و خلاق