ویژه های مهامکس

طرح های تخفیف ویژه زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تاریح انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:
دسته بندی: اخبار

از تاریخ ۱ دی ماه طرح های تخفیف ویژه زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد. این طرح تخفیف ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا و پسا دکترا، اعضای هیات علمی، شرکت های دانش بنیان و باشگاه مشتریان می باشد. جزییات این طرح به شرح زیر می باشد :
• تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۳۰ میلیون ریال ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور
• تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان دکتری و پسا دکتری
• تخفیف ۲۰ درصدی تا سقف ۱۰ میلیون ریال ویژه همه اعضای باشگاه مشتریان
• تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۵ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
• تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۳۰ میلیون ریال ویژه شرکت های دانش بنیان
• تخفیف ۹۰ درصدی تا سقف ۵۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان پسا دکتری خارج از کشور
• تخفیف ۹۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال ویژه اعضای بنیاد ملی نخبگان