ویژه های مهامکس

کارگاه مجازی کاربرد FTIR در آنالیز کیفی وکمی ترکیبات آلی ، معدنی و پلیمری

اطلاعات دوره
تاریخ و زمان برگزاری : ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ روز پنجشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
هزینه دوره : رایگان
اطلاعات مدرس
دکتر محمدتقی فرقدانی (مدیرعامل آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر موادصبا، متخصص در حوزه آنالیز های طیف سنجی)
آنچه که در دوره FTIR آموزش می دهیم
  • دستگاهوری FTIR
  • آموزش انتخاب روش آماده سازی مناسب (با توجه به ماهیت نمونه جامد-مایع و گاز)
  • آموزش انتخاب مد دستگاهی مناسب FTIR (با توجه به محدوده طیفی Near-IR/Mid-IR/Far)
  • نحوه کار با دستگاه FTIR
  • آنالیز کمی طیف FTIR
  • تحلیل نتایج با نرم افزار Bio Rad
  • جستجو در کتابخانه FTIR
  • شناسایی ترکیبات مجهول با کمک FTIR
  • معرفی و کاربرد مدهای کوپل شده با IR (GC-FTIR/TG-IR/Microscopy-IR)
  • پرس وپاسخ