ویژه های مهامکس

ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI

ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI از مرسوم ترین و مهمترین روش ها برای بررسی مکانیزم اثربخشی داروها و سموم است. از طریق این مطالعات محققین به درک بهتری از عملکرد داروها و پاسخ های سلولی خواهند رسید. در این آزمون با استفاده از رنگ آمیزی سلول ها با Annexin و FITC درصدی از سلول ها که پس از تیمار با ترکیب مورد نظر، زنده بوده و یا وارد فازهای آپاپتوز و نکروز به عنوان دو مکانیزم مرگ سلولی شده اند، مشخص می شود. توانایی به راه انداختن آپوپتوز در سلول های توموری به عنوان یک طرح راهبردی مهم برای درمان سرطان به شمار می آید. در نتیجه آرزیابی Annexin V-FITC/PI امروزه در تحقیقات سرطان جایگاه مهمی دارد. مهامکس این آزمون را با کیفیت و دقتی مثال زدنی و بر روی رده های مختلف سلول های سالم و بیمار با استفاده از تکنیک های کشت سلولی و فلوسایتومتری انجام می دهد.

مدت زمان تخمینی
۲۰ تا ۲۵ روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه آزمون برای هر نمونه و برای تنها یک غلظت خوانش است.
نمونه مورد نظر باید پودر یا محلول در آب و شرایط استریلیزاسیون آن مشخص باشد.
باید رده سلولی موردنظر برای تست از قبل با آزمایشگاه هماهنگ شود تا در صورت موجود نبودن، تهیه شود.

درباره آنالیز

آپوپتوز، فرآیند به شدت تنظیم شده مرگ سلولی است که نه تنها در ریخت زایی تکوینی نقش دارد، بلکه تعداد سلول ها و از بین رفتن سلول های آسیب دیده را کنترل می کند. بنابراین آپوپتوز، نقش مهمی را در سرکوب تومور ایفا می کند. تعادل بین رشد سلول، تمایز و آپوپتوز، تعداد نهایی سلول های بدن را تحت تأثیر قرار می دهد و تنظیم غیرعادی این فرآیندها می تواند باعث رشد تومورها گردد. آپوپتوز، یک مکانیسم اصلی سرکوب تومور در بدن است، زیرا سلول هایی که دارای آسیب دامنه دار در DNA و پتانسیل سرطانی شدن می باشند را از بین می برد. فرآیند آپوپتوز، مرتب، منظم و سازماندهی شده است، که طی آن بقایای اندکی از سلول پیشین بر جای می ماند. توانایی به راه انداختن آپوپتوز در سلول های توموری به عنوان یک طرح راهبردی مهم برای درمان سرطان به شمار می آید. این مسئله توسط این حقیقت که درمان های شیمیایی سنتی موفق، با راه اندازی آپوپتوز عمل می نمایند، حمایت می گردد. جهت ارزیابی سلول های آپوپتوز، تست های متفاوتی وجود دارد که هریک از این تست ها به بررسی ویژگی خاصی از سلول های آپوپتوتیک می پردازد. یکی از اصلی ترین تست ها جهت شناسایی سلول های آپوپتوتیک، استفاده از تکنیک فلوسایتومتری و رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI است. در این روش، سلول های آپوپتوتیک به دلیل فسفاتیدیل سرین سطح سلولی و اتصال به Annexin کونژوگه شده با FITC رنگ آمیزی شده و قابل شمارش می شوند. از طرف دیگر سلول های نکروتیک با رنگ PI رنگ آمیزی می شوند. از اینرو به آسانی درصد سلول های آپوپتوز و نکروز قابل محاسبه می شود.