ویژه های مهامکس

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

مدت زمان تخمینی
۲ تا ۳ هفته
اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
هزینه به ازای هر نمونه
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

میزان کلراید نمونه باید کمتر از ppm ۱۰۰۰ باشد. نمونه های شورابه نیاز به حذف ترکیبات مزاحم دارند که باید این خدمات را در هنگام پر کردن فرم ها انتخاب کنید. نمونه آب دریا ارسال نشود.
حداقل ۲۰ سی سی باید از آب ارسال شود.

درباره آنالیز

آنالیز COD، آنالیز تعیین میزان اکسیژن خواهی شیمیایی یا Chemical Oxygen Demand که به اختصار COD نامیده می شود که یکی از پارامترهای اندازه گیری آلودگی آب و فاضلاب و معرفی برای میزان آلودگی های آلی نمونه ها است. میزان COD در طراحی سیستم های تصفیه آب آشامیدنی بسیار مهم است. آلودگی های آب و فاضلاب عموماْ به دلیل عوامل و ذرات خارجی است، که میزان آنها در مشخص نمودن میزان آلودگی های آب موثر است. محاسبه میزان هر کدام از این آلاینده ها به صورت جداگانه بسیار دشوار است. در نتیجه مناسب تر است تا میزان این ذرات را به طور غیر مستقیم محاسبه کرد.

یکی از روش های تعیین غیر مستقیم آلاینده ها، محاسبه مقدار اکسیژن مورد نیاز آنها برای اکسید شدن  است. یکی از روش های تشخیص، تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون آلاینده ها می باشد. برای اکسیداسیون هر ترکیبی به میزانی اکسیژن نیاز است. این نیاز شیمیایی COD نامیده می شود. در نتیجه هر چه میزان آلاینده ها بیشتر باشد مقدار اکسیژن لازم نیز بیشتر است. بیشتر کاربردهای آنالیز COD مربوط به محاسبه مقدار آلاینده های موجود در آب های سطحی همانند آب دریاچه ها، پساب ها، رودخانه ها و فاضلاب است.

آنالیز و تست COD

برای محاسبه میزان COD آب یا نمونه فاضلاب، ترکیب دی کرومات را در شرایط اسیدی به نمونه اضافه می کنند و سپس به کمک دستگاه اسپکتوفتومتر و با کمک منحنی کالیبراسیون یا استاندارد، میزان دی کرومات مصرف شده را  اندازه گیری می کنند. در نهایت میزان COD بر اساس میزان مصرف دی کرومات به شکل میلی گرم در لیتر بیان می گردد.

شاخص دیگری نیز برای اندازه گیری به نام BOD‌ وجود دارد. از آنجایی که همه آبراه‌های طبیعی شامل باکتری و مواد مغذی هستند، تقریباً هر نوع ترکیب زاید یا آلاینده ای که وارد آبراه‌ها می شود، واکنش‌های بیوشیمیایی را انجام می دهد. این نوع واکنش‌های بیوشیمیایی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی نامیده می‌شوند (BOD). مهمترین امتیاز آزمایش COD نسبت به BOD زمان انجام آزمایش است که این آزمایش در کمتر از ۱ ساعت قابل انجام است. در حالی که زمان مورد نیاز جهت انجام آزمایش BOD حداقل ۵ روز است.