ویژه های مهامکس

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز تعیین سطح ویژه BET

مدت زمان تخمینی
زمان انجام تحلیل درخواستی بر اساس نوع درخواست متفاوت بوده و اعلام خواهد شد
تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز تعیین سطح ویژه BET
هزینه به ازای هر نمونه
۹۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

تفسیر نتایج شامل تعیین نوع ایزوترم و نوع هیستریزیس و بررسی اندازه حفرات است.
صدور فاکتور برای خدمت تحلیل امکان پذیر نمی باشد.

درباره آنالیز

برای تحلیل و تفسیر نتایج تست BET می توانید درخواست خود را به مدرسین و متخصصین مهامکس ارائه دهید. آنالیز BET روشی برای تخلخل سنجی و تعیین سطح ویژه مواد است. اندازه گیری دقیق مساحت سطح و حفرات در بسیاری از کاربردها مانند کاتالیست ها، نانوجاذب ها، ترکیبات و افزودنی ها، مواد دارویی، صنایع غذایی و همچنین در نانوساختارهایی نظیر نانوذرات فلزی، نانولوله ها و نانوالیاف ها از اهمیت بالایی برخوردار است و با تحلیل و تفسیر مناسب نتایج اطلاعات بسیار مفیدی از ماده بدست می آید.

سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع کار می کند. پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واحذب ماده اندازه گیری می شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده بر اساس فشار نسبی در دمای ثابت رسم می شود. جهت آشنایی بیشتر به صفحه انجام خدمت این آنالیز مراجعه کنید.

آنالیز BET

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز BET تفسیرهای منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

  • تفسیر نتایج و نمودارهای بدست آمده
  • اندازه گیری مساحت سطح
  • تعیین نوع ایزوترم
  • بررسی اندازه حفرات
  • تعیین نوع هیستریزیس
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس آماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز BET روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخصصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
  • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای آنالیز BET به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنید

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود