ویژه های مهامکس

توربو میکسر(مخلوط کن توربو)

مدت زمان تخمینی
هزینه به ازای هر دقیقه
۶,۷۰۰ ریال مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

حداکثر ظرفیت 2 لیتر

درباره آنالیز

دستگاه توربو میکسر (مخلوط کن توربو)

برای مخلوط و همگن‌ سازی انواع پودرها در حالت خشک و تر، دستگاه توربو میکسرگزینه مناسبی محسوب می شود. پودرها با اندازه ‌دانه‌های متفاوت و دانسیته‌های متغیر داخل محفظه ریخته شده و به صورت اوربیتال فضایی می چرخد. این روش باعث همگن سازی مواد در سه جهت، درکمترین زمان و به بهترین نحو می‌شود.

ویژگی نمونه

 • تمامی مواد اعم از معدنی، دارویی، گیاهی، سنتزی و غیره به صورت خشک و تر
 • محلول ها
 • مخلوطی از پودر مواد مختلف مثل مخلوط اکسید فلزات

کاربرد دستگاه توربو میکسر

 • مخلوط‌کردن مواد در حالت خشک و تر
 • مخلوط‌کردن مواد دارای چگالی‌های متفاوت
 • مخلوط‌کردن مواد با اندازه ذرات متفاوت
 • قابلیت ساخت در مقیاس صنعتی

مقیاس دستگاه توربو میکسر

 • مقیاس آزمایشگاهی (حداکثر ظرفیت۲ لیتر)
 • قابلیت ساخت در مقیاس صنعتی (حداکثر ظرفیت ۲۲۰ لیتر)

محدودیت ها

 • ماده با حالت خمیری، به دیواره ظرف چسبیده و امکان حرکت کردن در محفظه وجود ندارد.

نمونه های انجام شده

 • مواد دارویی در حالت خشک و تر
 • مخلوط اکسید فلزات