ویژه های مهامکس

خدمات تحلیل آنالیزها

مدت زمان تخمینی
زمان انجام هر تحلیل بستگی به نوع درخواست داشته و توسط متخصص تعیین می شود
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.
درباره آنالیز

پلتفورم مهامکس با بهره گیری از متخصصان کارآمد در حوزه های مختلف اقدام به ارایه انواع خدمات تحلیل نتایج آنالیزهای مواد نموده است. این خدمات در انواع حوزه های آنالیزهای طیف سنجی، میکروسکوپی، عنصری و زیست فناوری می باشد. خدمات تحلیل به صورت جزیی تر به صورت زیر می باشد:

  • خدمات تحلیل الگوهای روش پراش اشعه ایکس (XRD): شامل شناسایی فازها، اندیس گذاری، تعیین پارامترهای شبکه بلوری، تعیین درصد بلورینگی، حذف خطاهای دستگاهی و تعیین اندازه کریستالیت به روش های شرر و پلیامسون – هال.
  • خدمات تحلیل نتایج انالیز طیف سنجی مادون قرمز (FTIR): تعیین ارتعاشات گروه های عاملی، تعیین ارتعاشات ترکیبات معدنی، تشخیص افزودنی ها و بررسی برهمکنش های مولکولی در کامپوزیت ها.
  • خدمات تحلیل نتایج انالیز طیف سنجی رامان (Raman)
  • خدمات تحلیل نتایج انالیز طیف سنجی مریی – فرابنفش (UV-Vis): تعیین باندگپ یا گاف نواری.
  • خدمات تحلیل نتایج انالیز طیف سنج فتوالکترونی پرتوی ایکس (XPS)
  • خدمات تحلیل نتایج آنالیزهای حرارتی (DSC/TGA/DTA)
  • خدمات تحلیل نتایج آنالیز تعیین سطح ویژه (BET)
  • خدمات تحلیل نتایج انالیز مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)
  • خدمات تحلیل نتایج آزمون های زیست فناوری و پزشکی

مراحل ثبت درخواست جهت انجام آنالیز به این صورت است که پس از کلیک بر روی دکمه ثبت درخواست وارد صفحه ثبت درخواست تحلیل شده و پس از انتخاب نوع آنالیز درخواست خورد را ثبت می نمایید. درخواست ها توسط متخصص مربوطه بررسی شده و امکان انجام تحلیل و هزینه آن اعلام می گردد. پس از تایید متقاضی مراحل انجام ان شروع می شود.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود