ویژه های مهامکس

FESEM-FEI Nanosem 450

مدت زمان تخمینی
این دستگاه در حال حاضر فعال نمی باشد.
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

لطفاً این دستگاه را برای بزرگنمایی های کمتر از ۱۰۰ هزار برابر و مقیاس حدودی کمتر از ۵۰۰ نانومتر انتخاب کنید (تصاویر انتهای صفحه راهگشا خواهند بود). برای نمونه های با ابعاد بالای 100 نانومتر و میکرونی این دستگاه انتخاب گردد.

درباره آنالیز

دستگاه آنالیز FESEM-FEI Nanosem 450

میکروسکوپ Nanosem 450 با دارا بودن تفنگ الکترونی گسیل میدانی (Field Emission) قدرت تفکیک بسیار بهتری نسبت به میکروسکوپ‌های SEM  معمولی دارد. در این میکروسکوپ با بهره گیری از تکنولوژی‌های سخت افزاری و نرم افزاری خاصی سعی شده تا رزولوشن و کنتراست تصویر در بزرگ‌نمایی‌های بالا افزایش یابد تا بتواند برای بررسی نانو ذرات و نانو ساختارهایی با ابعاد کوچک موثرتر باشد. این میکروسکوپ می‌تواند در دو حالت الکترون ثانویه و بازگشتی تصویر برداری کند. به طور معمول تصویر برداری در حالت الکترون ثانویه انجام می‌گیرد زیرا در این حالت کنتراست تصویر بیشتر وابسته به زاویه سطحی است و بر همین اساس کنتراست تصویر ایجاد شده بیشتر مربوط به زبری و مورفولوژی سطح است. تصاویر الکترون ثانویه به صورت واضحی شکل سطح نمونه را نشان می‌دهند و برای بررسی شکی نمونه بسیار مناسب است.

تفسیر آنالیز FE-SEM

از آنجایی که الکترون‌های ثانویه انرژی کمی دارند. فقط الکترون‌های ثانویه‌ای که نزدیک سطح (عمق کمتر از ۱۰۰ نانو متری) هستند می‌توانند از سطح خارج شوند و در تصویر سازی مشارکت کنند. از این رو الکترون‌های ثانویه برای بررسی عنصری سطح پوشش‌هایی با ضخامت بسیار کم که صافی سطحی بالایی دارند بهتر از الکترون بازگشتی است. حالت دوم تصویر برداری استفاده از الکترون‌های بازگشتی است. این الکترون‌ها از عمق بیشتری خارج می‌شوند از این رو تصویری که با این الکترون‌ها ساخته می‌شود کیفیت کمتری دارد و برای مشاهده شکل سطح مناسب نیست ولی برخلاف الکترون‌های ثانویه میزان الکترون بازگشتی که از سطح خارج می‌شود بسیار وابسته به عدد اتمی عناصر حاضر در هر نقطه از نمونه است. به این صورت که اگر عناصر سنگین در قسمتی تجمع کرده باشند، تصویر در آن منطقه روشن‌تر است و بر عکس. از این رو تصاویر الکترون بازگشتی برای بررسی توزیع فازها و یا ترکیبات در نمونه بسیار مناسب است. این دستگاه این دستگاه مجهز به سیستم دیتکتور الکترون ثانویه خلا پایین (LVD-SED) است. این امر باعث می‌شود تا بتوان نمونه‌های جامدی که حاوی مواد جامد نه چندان فرار (منظور نمونه‌های مرطوب نیست) را با این دستگاه مورد بررسی قرار داد.

مشخصات فنی

مجهز به دتکتورهای:

  •  EDS
  • SED خلا پایین یا LVD
  • مجهز به SE و BSE
  • دارای تفنگ نشر میدانی (field emission)

توانایی ها

  • قابلیت استفاده برای شیشه، سرامیک و مواد نیمه رسانا
  • قابلیت استفاده برای نمونه های بیولوژیکی
  • قابلیت تصویربرداری در خلا پایین

 

نمونه تصاویر این دستگاه

لازم به ذکر است که کیفیت تصویر و تفکیک بالا در تصاویر رابطه مستقیمی با ساختار نمونه و کیفیت سنتز و عدم حضور آلودگی و ذرات ناخواسته دارد و نمونه های با ساختار مشخص تصاویر قابل قبولی بدست می دهند. تصاویر زیر مقیاس و بزرگنمایی مربوط به آن را نشان میدهد.